Finska / Suomi

Kysymyksiä jä västäuksiä äidinkielestä jä äidinkielentuestä

Kuka voi saada äidinkielentukea?
Äidinkielen tukea voi saada lapsi, jolla on joku toinen äidinkieli kuin ruotsi, ja hän käyttää tätä ainakin toisen vanhempansa kanssa. Lapsella tulee olla perustavia ja ikään kuuluvia valmiuksia tässä kielessä. Jos nämä vaatimukset on täytetty, lapsi voi saada äidinkielentukea

Miten menettelen saadakseni äidinkielentukea?
Äidikielentukea haetaan päiväkodin kautta. Kerro päiväkodissa, että haluat lapsellesi äidikielentukea. Sen jälkeen päiväkodin johtaja lähettää hakemuksen kunnan äidinkielenyksikköön (Modesmålsenheten) jossa lapsi rekisteröidään. Äidikielenopettaja ottaa tämän jälkeen kontaktin päiväkotiin.

Miksi on tärkeää, että lapsellani on vahva äidinkieli?
Vahva äidinkieli helpottaa perheen sisäisiä yhteyksiä ja yhteenkuuluvuutta suvun kanssa. Jos lapsi osaa hyvin äidinkieltään, niin hän oppii myös hyvin ruotsia.
Euroopan yhteisö on asettanut 8 avainasiaa kansalaisilleen jotka heidän tulee osata. Näistä kaksi käsittelee sitä, että pystyy kommunikoimaan äidinkielellään sekä myös vieraalla kielellä. Oman kulttuurinsa tuntemus on toinen taito joka käy käsi kädessä kielen kanssa.

Mistä iästä alkaen lapsi voi saada äidinkielentukea?
Lapsi voi saada äidinkielentukea siitä lähtien kun hän aloittaa päiväkodissa, mahdollisuuksien mukaan.

Missä lapsi saa äidinkielen tukea?
Äidinkielen opettaja tapaa lasta lapsen omassa päiväkodissa tai lähistöllä sijaitsevassa päiväkodissa. Joitakin kieliä om myös saatavilla Upsalan keskustassa sijaitsevissa äidikielentiloissa.

Miten äidikielenopettaja työskentelee?
Me työskentelemme samalla tavalla kuin muu päiväkodin henkilökunta ja noudatamme päiväkodin opetussuunnitelmaa ja suuntaa antavien asiakirjojen mukaisesti. Olemme mukana päiväkodin jokapäiväisessä toiminnassa.
Monikulttuurinen asennoituminen kehittää lapsen kykyä ymmärtää erilaisuuksia ja kehittää lapsen valmiuksia ymmärtää ympäröivää maailmaa.

Kuka kustantaa äidinkielen opetuksen?
Upsalan kunta.

Voiko lapseni hallita useita kieliä samanaikaisesti?
Lapsi voi oppia monta kieltä.

Mitä voin tehdä, että lapseni oppisi hyvin äidinkieltään?
Puhu lapsesi kanssa paljon ja käytä kieltä joka on hieman vaikeampaa kuin lapsen oma kieli, niin että lapsi oppii uusia sanoja ja sanontoja. On tärkeää käyttää rikasta ja kuvailevaa kieltä esim:” Voitko panna punaisen auton rottinkikoriin!” eikä ”Pane tuo sinne!”
Lukeminen on myös hyvin tärkeää. Lainatkaa kirjoja kirjastosta.
On myös tärkeä tavata muita aikuisia ja lapsia jotka puhuvat sammaa äidinkieltä.

Me puhumme äidinkieltä kotona, eikö olisi parempi puhua ruotsia koska se on enemmistökieli Ruotsissa, vaikka se ei ole äidinkielemme?
On aina parasta puhua äidinkieltään. Se on se kieli jonka hallitset ja jota puhut parhaiten, voit ilmaista eri vivahteita ja tunteita parhaiten äidinkielelläsi. Siten lapsesi kuulee rikasta kieltä jonka hän voi myös oppia.

Uppdaterad: