Litauiska / Lietuvių

Atsakymai į klausimus apie gimtosios kalbos lavinimą vaiko ugdymo įstaigoje

Kas gali gauti gimtosios kalbos lavinimą?
Vaikai, kurių gimtoji kalba yra kita kalba nei švedų,ir kurie kalba savo gimtąja kalba bent su vienu iš savo tėvų ar globėjų. Vaikas turi turėti pagrindinius ir amžių atitinkančius gimtosios kalbos įgūdžius. Jei šie reikalavimai yra patenkinti, dažniausiai vaikas gali gauti gimtosios kalbos lavinimo paramą ugdymo įstaigoje.

Ką turėčiau daryti, kad mano vaikai gautų gimtosios kalbos lavinimą ugdymo įstaigoje?
Tai daroma per jūsų vaikų ugdymo įstaigą. Jūs informuojate ugdymo įstaigos pedagogus apie tai, kad Jūs norėtumete, kad Jūsų vaikas būtų lavinamas gimtąją kalba. Tada ikimokyklinės įstaigos vadovas siunčia užklausimą į Gimtosios kalbos centrą, kur jūsų prašymas yra užregistruojamas. Vėliau gimtosios kalbos pedagogas susisiekia su jūsų vaiko ugdymo įstaiga ir aptaria pedagogo ir jūsų vaiko susitikimo laiką, kuomet vaikas bus ugdomas gimtąja kalba.

Kodėl vaikui yra svarbu gerai mokėti savo gimtąją kalbą?
Gimtoji kalba suteikia vaikui galimybę labiau suartėti su savo šeima ir gimine. Geri gimtosios kalbos vartojimo įgūdžiai stiprina ir vaiko švedų kalbos įgūdžius. ES nustatė aštuonis bendruosius gebėjimus, kuriuos jos piliečiai turėtų turėti, du iš jų yra gebėjimas bendrauti tiek gimtąja kalba, tiek užsienio kalbomis. Kultūrinis sąmoningumas taip pat žengia koja kojon su  gimtąja kalba.

Nuo kokio amžiaus mano vaikas gali būti lavinamas gimtąja kalba ugdymo įstaigoje?
Nuo tada, kai vaikas pradeda lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigą ir priklausomai nuo galimybių, susijusių su gimtosios kalbos pedagogo užimtumu.

Kur mano vaikas gaus gimtosios kalbos lavinimo paramą?
Gimtosios kalbos pedagogas atvyks į  jūsų vaiko ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Kai kurių kalbų kalbinė parama teikiama mūsų centre esančiose patalpose.

Kaip dirba gimtosios kalbos pedagogai?
Mes dirbame kaip ir visi kiti ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai -  remdamiesi oficialia mokymo programa ir kitais pagrindiniais dokumentais. Mes aktyviai dalyvaujame kasdienėje  ikimokyklinės įstaigos veikloje, taip pat dirbame atskirai su vaikais jų gimtosios kalbos grupėje ar pavieniui. Tarpkultūrinis požiūris padeda ugdyti vaiko gebėjimą suprasti skirtumus ir suteikia jiems galimybę suprasti juos supantį pasaulį.

Kas padengia išlaidas?
Upsalos miesto savivaldybė.

Ar mano vaikas sugebės vartoti keletą kalbų vienu metu?
Vaikai geba mokytis kelių kalbų vienu metu ir jas vartoti.

Ką aš galiu padaryti norėdamas padėti savo vaikui įgyti tvirtus gimtosios kalbos pamatus?
Kalbėkite su vaiku gimtąja kalba ir nevenkite vartoti žodžių, kurių vaikas dar nesupranta, bet turi išmokti.  Svarbu, kad visada vartotumėte turtingą ir aprašomojo stiliaus kalbą, pvz – vietoj "padėk jį ten" sakykite "padėk raudoną automobilį į oranžinį krepšelį". Skaitykite savo vaikui, tai yra labai svarbu. Knygas galite skolintis iš bibliotekos! Jei turite galimybių, susitikite su kitais žmonėmis ir vaikais, kurie kalba jūsų gimtąja kalba.

Mes kalbame keliomis kalbomis namuose. Tad ar nebūtų geriausia pasirinkti kalbėti ne gimtąja kalba, bet švediškai, nes tai valstybinė kalba Švedijoje?
Visada geriausia kalbėti savo gimtąja kalba. Kalbėti gimtąja kalba patogiausia jums. Gimtoji kalba yra turtingiausia, gausi variacijų, ja jūs galite tiksliausiai išreikšti save, savo jausmus, emocijas. Tad vaikas girdi taisyklingą kalbą ir jos mokosi.

Uppdaterad: