Nordkurdiska / Kurdî

Bersiva pirsên li ser zimanê zikmakî û alîkarîya ji bo zimanê zikmakî

Kî xwedî mafê  alîkarîya zimanê zikmakî ye?
Zarokên ku ji xeynî zimanê Swedî,  xwedî  zimanekî din bin û ew bi wî zimanî bi kesên nêzîkî xwe û bi kêmanî bi welîyekî  xwe re dipeyivin. Zorok pêwiste xwedi zanebûnek zimanê zikmakî li gora temenê xwe bin.Eger ev mercên han pek bên, wê demê zorok dibin xwedî mafên alîkarîya zimanê zikmakî.

Gelo ez  çibikim, ku ez bixwazim  zaroka min bibê xwewdî mafê alîkarîya zimanê zikmakî?
Zarokxane wê vî tiṣtî pêk binê. Tu daxwaz dikê jo bo ku zaroka te bibê xwediyê mafê alîkarîya zimanê zikmakî. Piṣtî vê, zarokxane daxwaziya te ji Modersmålenheten re dişinê, ku navê zaroka te li wir be danin. Piştre zarokxane bi mamosteyekî zimane zikmakî re pêywendîyê datîne, ka dem û îmkanên wî hene ku alîkariya wî/wê zarokê bikê an na.

Çima ji bo zarokekÎ hebûna zimanekî zikmakî yê bihêz pêwîst e?
Ew imkanê didê ku zarok dibê xwedî nêzikbûnekê li malbat û miravên xwe. Zaroka ku di zimanê xwe ye zikmakî de xurt û bihêz bê, di zimanê Swedî jî de wê bi hêz û hurt dibê. EU 8 ṣertên  bingehên zanebûnê  ji bo hevwelatîyên xwe danînin. Du şert ji wan an ew in ku, ew bikaribin bi zimanê xwe ye zikmakî û zimanekî din karibin bidin û bistînin. Zanebûna  kulturî  zîrekbûnek dine ku bi zimên re dest di destan de dimeṣê.

Zarok ji kîjan temenî karê bibê xwedîyê alikarîya zimanê zikmakî?
Destpekirina zarokê li zarokxanê bi îmkanan ve girêdayî ye.

Wê ii kuderê zaroka min dest bi firbûna zimanê zikmakî bikê?
Mamostê zimanê zikmakî diçe zarokxaneya ku zarok tê de ye. An ji zarokxaneyek kunêzîki zarokxana zarokê ye. Di hinek zimanan de û di lokalên cihê merkezê de alîkarîya zimên tê kirin.

Mamostê zimanê zikmakî çawa û çilo kar dikê?
Em wek tev mamosteyên  zarokxanan li gora planên fêrbûnê  û li ser ṣopa dokumentê  kar dikin. Em di grûba zarokan de her roj û bi zarokxanê re aktîv kar dikin. Di kulturek navxweyî û li  gor hawayê rewşê, zîrekbûna zarokan û têgihiṣtinên corê cor, hacetan dixê destên zarokan ku dinyaya derdora xwe hin bibin.  

Mesrafê kî dike?  
Mesrefê komûna Uppsalayê dikê.

Ma zaroka min dikarê pir zimanan bi hevre bi kar binê?
Belê zarok dikarin pir zimanan bi hevre fêr bibin.

Ma ez ê çilo karibim zaroka xwe fêrî zimanekî bi hêz ê zikmakî bikim?
Bi zaroka xwe re pir bi axife û zimanekî ku ji kapasita zarokê bilintir bê bi kar bîn ku ziman dewlementir bibê. Pir girînge ku tu zimanekî dewlwmend û zimanekî ku pir îzahat  têde heye  bi kar bînê. Wek numûne: Ma tu Ji kerema xwe re tu karê wê ereba sor têxê selika ku ji  ji qamiş çêbûye. Ji dila ku tu bêjê  wê deyne wir. Xwendin pir girînge. Pirtûkan ji pirtûkxanê deyn bik e. Bi kesên mezin û bi zarokan re ku bi eynî zimanî deng dikin  peywendiyan pêk bîn.

Em li malê bi zimanê xwe di axifin. Ma ne baştir e ku em bi Swedî qise bikin, ji ber ku Swedî zimanê piraniyê ye li Swêdê?
Herdem pir giringe ku tu bi zimane xwe yê zikmaki biaxive.
Ew zimanê ku tu pir baş û di  pir aliyan de bi kar tîne  û his û melemê xwe  tînê holê baştirîn ziman e. Bi vî hawî zarok dibin xwedîyê  zimanekî dewlemend û parastina wî.

Uppdaterad: