Norska / Norsk

Svar på spørsmål om morsmålet og støtte til utvikling av morsmålet

Hvem kan få støtte til utvikling av morsmålet sitt?
Barn som har et annet språk enn svensk som morsmål og som snakker det språket med minst en foresatte. Barnet skal ha grunnleggende og aldersadekvate språkkunnskaper. Hvis disse kravene er oppfylt kan barnet vanligvis få denne støtten.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg vil at barnet mitt skal få denne støtten?
Dette skjer gjennom barnehagen til barnet ditt. Du forteller at du ønsker att barnet ditt skal få støtte til å utvikle morsmålet sitt. Deretter sender førskolesjefen et fore spørsmål om denne støtten til Modersmålenheten som da kan registrere barnet. Etterpå blir barnehagen kontaktet av en morsmålspedagog for å se hvilke muligheter som finns for å gi språklig støtte.

Hvorfor er det viktig at et barn har et sterkt morsmål?
Det gir barnet muligheten til en større tilknytning med familien og slekten sin. Gjennom et sterkt morsmål blir det svenske språket til barnet forsterket. EU har satt opp 8 sentrale ferdigheter som disse statsborgere skal ha, to av disse er å kunne kommunisere på morsmålet sitt i tillegg til fremmedspråket. Kulturell bevissthet er en annen ferdighet som går hånd i hånd med språket.

Hvor gammel kan barnet mitt være for å få denne støtten?
Når barnet begynner i barnehagen, avhengig av mulighetene.

Hvor kommer barnet mitt til å få denne språklige støtten?
Morsmålspedagogene treffer barnet i barnehagen eller i den nærmeste barnehagen. I visse språk får barnet språklig støtte i lokalene våre som ligger sentralt.

Hvordan arbeider en morsmålspedagog?
Vi arbeider som alle andre barnehage personal ut i fra læreplanen og andre politiske dokumenter. Vi er med i barnehagens daglige gjøremål i barnegruppen. En multikulturell tilnærming utvikler barnets mulighet til å forstå ulikheter og gir barna redskaper til å forstå verden omkring seg.

Hvem står for utgiftene?
Uppsala Kommun.

Kan barnet mitt klare å beherske flere språk samtidig?
Barn klarer å lære seg flere språk.

Hvordan kan jeg hjelpe barnet mitt til å få et sterkt morsmål?
Snakk mye og bruk et språk som er litt over barnets eget språknivå slik at språket blir beriket. Det er alltid viktig å bruke et rikt og beskrivende språk som f.eks. « kan du legge den røde bilen i flettekurven» i stedet for å si «legg den der». Å lese er veldig viktig. Lån bøker på biblioteket! Treff andre personer og barn som snakker morsmålet.

Vi snakker språk hjemme, ville det ikke være bedre å snakke svensk, selv om det ikke er morsmålet vårt?
Det er alltid best å snakke morsmålet sitt. Det er det språket du behersker, snakker best, kan uttrykke flest variasjoner i, følelser og nyanser. På den måten hører barnet et rikt og fyldig språk som det kan tilegne seg.

Uppdaterad: