Serbiska / Srpski / Cpпски

Odgovori na pitanja o maternjem jeziku i nastavnoj podršci u učenju maternjeg jezika

Ko može da dobije nastavnu pomoć u učenju maternjeg jezika?
Deca koja imaju drugi maternji jezik osim švedskog, a koja taj jezik upotrebljavaju sa jednim ili oba roditelja/staratelja, mogu dobiti pomoć u učenju maternjeg jezika. Dete treba da poznaje jezik koliko je uobičajeno za njegov uzrast. Ako su ovi uslovi ispunjeni, dete obično može da dobije pomoć u učenju maternjeg jezika.

Šta da radim ako želim da moje dete dobije nastavnu pomoć u učenju maternjeg jezika?
Sve se odvija u predškolskim ustanovama, u vrtićima. Vi trebate da kažete da želite da vaše dete dobije pomoć u učenju maternjeg jezika. Tada šef predškolske ustanove šalje zahtev u Odeljenje za maternje jezike (Modersmålsenheten), gde se vaše dete registruje. Nakon toga, učitelj maternjeg jezika kontaktira vrtić da vidi kakve su mogućnosti.

Zašto je važno da dete poznaje svoj maternji jezik?
Dete koje poznaje maternji jezik može da ostvari dublju vezu sa svojom porodicom i rodbinom. Kada jača maternji jezik, jača i znanje švedskog. Evropska unija je postavila za cilj da njeni građani razviju osam ključnih sposobnosti; od kojih su dve — sposobnosti komunikacije, na maternjem i na stranom jeziku. Svest o kulturi je druga vrsta kompetencije koja ide ruku pod ruku sa jezikom.
U kom uzrastu moje dete može dobiti nastavnu pomoć u učenju maternjeg jezika?
Vaše dete može dobiti nastavnu pomoć kada krene u vrtić ako za to postoje uslovi.

Gde će moje dete dobivati nastavnu pomoć u maternjem jeziku?
Učitelj maternjeg jezika sreće dete u njegovom ili u susednom vrtiću. Za neke jezike organizuju se časovi u našim lokalima u centru grada.

Kako radi učitelj maternjeg jezika?
I mi, kao i ostalo osoblje u predškolskim ustanovama, radimo prema nastavnom planu i programu i ostalim predškolskim dokumentima. Učestvujemo i u dnevnim aktivnostima grupe. Interkulturalni pristup razvija kod deteta sposobnost da razume različitosti i otvara mu mogućnost da poima svet oko sebe.

Ko stoji za troškove?
Općina Upsala.

Može li moje dete da uči više jezika paralelno?
Deca mogu učiti više jezika paralelno.

Šta da radim da pomognem detetu da stekne solidno znanje maternjeg jezika?
Razgovarajete često sa detetom i upotrebljavajte i reči koje su detetu nove i nepoznate, tako se bogati jezik. Važno je da se izražavate opisno i detaljno. Na primer, bolje je reći: „Ostavi crveni auto u kariranu kutiju“ , nego: „Stavi ga tamo.“
Veoma je važno da detetu čitate. Pozajmite knjige u biblioteci.
Srećite ljude i decu koja govore vaš maternji jezik.

Kod kuće ne govorimo isti jezik. Možda bi bilo bolje da govorim švedski, koji je većinski jezik u Švedskoj, mada to nije moj maternji jezik?
Najbolje je da sa detetom govorite svoj maternji jezik. To je jezik kojim vladate, nalakše se na njemu izražavate, imate najbogatiji rečnik, možete najlakše izraziti osećanja. Tako vaše dete može da čuje i usvoji bogat i iznijanijanisran jezik.

Uppdaterad: